Νέα / Ανακοινώσεις

Δευτέρα, 19 Δεκέμβριος 2016 14:03

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ (Περιφερειάρχες-Δήμαρχοι- αντί δήμαρχοι κτλ)

Ήδη με το άρθρο 232 του ν. 3852/2010, Καλλικράτης ( κάντε κλικ ΕΔΩ για να δείτε το νόμο), οι αιρετοί αξιωματούχοι όπως οι περιφερειάρχες, οι αντί-περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντιστοίχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια.

Τετάρτη, 30 Νοέμβριος 2016 11:54

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Εξελίξεις- ψηφίστηκε το κατατεθέν νομοσχέδιο)

Ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την κινητικότητα στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση. Φιλοδοξία του ψηφισθέντος νομοσχεδίου είναι η ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης και να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την ανακατανομή του προσωπικού, βάσει των πραγματικών αναγκών τόσο των φορέων, όσο και των υπαλλήλων.

Δευτέρα, 28 Νοέμβριος 2016 10:26

Νέος Κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones-ΣμηΕΑ)

Σε ισχύ τίθεται από 1η Ιανουαρίου 2017, ο κανονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών –ΣμηΕΑ, γνωστά και ως drones. Ο νέος αυτός κανονισμός, ο οποίος δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ( 3152/B 30-09-2016), καθορίζει ευκρινώς όλα τα ζητήματα που αφορούν τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών.

Τρίτη, 18 Οκτώβριος 2016 10:44

Κινητικότητα στο Δημόσιο

< Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του ν. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόσληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και άλλες διατάξεις>.
( ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ)

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016 12:04

Νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ακινήτων

Σύμφωνα με την τελευταία φορολογική νομοθεσία ανείσπρακτων ενοικίων, απαιτούνται να έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, ενημερώνει του ιδιοκτήτες ακινήτων και θέτει υπόψη τους τα εξής :

1. το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας ακινήτων διευκολύνοντάς τους να εισπράξουν τα ενοίκια ή στη χειρότερη περίπτωση να μη φορολογηθούν

2. την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/19-02-16.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1024/19-02-2016

Πέμπτη, 04 Αύγουστος 2016 10:59

Σχολικός Εκφοβισμός (Bullying)

Τα καθημερινά γεγονότα του σχολικού εκφοβισμού ( bullying), που συμβαίνουν πλέον εντός και εκτός των σχολείων της χώρας μας, εμάς τους ανθρώπους της ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 24, μας προβλημάτισαν έντονα και μας ενεργοποίησαν. Ο σχολικός εκφοβισμός αναγνωρίζεται πλέον ως ένα σημαντικότατο πρόβλημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την διασάλευση της τάξεως και της σωστής σχολικής λειτουργίας, και το οποίο χρήζει έγκαιρης διάγνωσης και της προβλεπόμενης αντιμετώπισης.