Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2016 12:04

Νέο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ακινήτων

Σύμφωνα με την τελευταία φορολογική νομοθεσία ανείσπρακτων ενοικίων, απαιτούνται να έχουν ασκηθεί ένδικα μέσα.
Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24, ενημερώνει του ιδιοκτήτες ακινήτων και θέτει υπόψη τους τα εξής :

1. το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας ακινήτων διευκολύνοντάς τους να εισπράξουν τα ενοίκια ή στη χειρότερη περίπτωση να μη φορολογηθούν

2. την εγκύκλιο ΠΟΛ 1024/19-02-16.

Η εγκύκλιος ΠΟΛ 1024/19-02-2016

Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο ορίζεται ότι οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια θα πρέπει να προσκομίζουν συγκεκριμένα δικαιολογητικά στην εφορία τους και οι αρμόδιοι υπάλληλοι της εφορίας θα προχωρούν ηλεκτρονικά στο ξεκλείδωμα του σχετικού κωδικού στο taxisnet ή και στην προσυμπλήρωση του σχετικού ποσού ενοικίου στους αντίστοιχους κωδικούς.

Να σημειωθεί ότι για να απαλλαγεί ένας ιδιοκτήτης από την φορολόγηση για μισθώματα τα οποία δεν έχει εισπράξει, θα πρέπει μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων να προσκομίσει στην εφορία ένα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • διαταγή απόδοσης μισθίου
 • διαταγή πληρωμής μισθωμάτων
 • δικαστική απόφαση αποβολής από το ακίνητο
 • δικαστική απόφαση καταβολής των μισθωμάτων
 • κατάθεση αγωγής για αποβολή από το ακίνητο του μισθωτή ή καταβολής των μισθωμάτων.

Τα δικαιολογητικά αυτά θα ελέγχονται από αρμόδιους υπαλλήλους του τμήματος Εισοδήματος των εφοριών και στη συνέχεια θα προχωρούν στην ηλεκτρονική διαδικασία ξεκλειδώματος του κωδικού ή προσυμπλήρωσης του σχετικού ποσού ανείσπρακτων ενοικίων.

Τα ενοίκια που οι ιδιοκτήτες δεν είχαν εισπράξει από τους ενοικιαστές των ακινήτων τους, ήταν πάντα ένας φορολογικός «πονοκέφαλος» που είτε οδηγούσε σε μια κατάφωρη αδικία (φορολόγηση ανύπαρκτων εισοδημάτων), είτε οδηγούσε σε γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες (εκχώρηση στο Δημόσιο).

Ο «πονοκέφαλος» βέβαια δεν θα ήταν δυνατόν να εξαλειφθεί και ως εκ τούτου με τον Ν.4346/2015 που ψηφίστηκε τον περασμένο Νοέμβριο, ξεκαθαρίζεται σε μεγάλο βαθμό το θέμα και τροποποιείται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013), που προβλέπει πια :

 1. Τα εισοδήματα από ακίνητα τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, (ιδιοκτήτη) δεν υπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημα του. Προϋπόθεση για αυτό; Έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων.
 2. Τα εισοδήματα αυτά θα φορολογηθούν στο φορολογικό έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν. Δηλαδή πχ. Αν ένας ιδιοκτήτης δεν εισπράξει κατά το 2015 ενοίκια 3 μηνών συνολικού ποσού 600€ (3μήνες Χ 200€/μήνα) και εισπράξει στο 2016 απ’ αυτά του 2015, 2 ενοίκια ποσού 400€ (2Χ200€) και στο 2017 εισπράξει το ένα ανείσπρακτο ενοίκιο του 2015 (1Χ200€), τότε:
  Τα ενοίκια των 600€ του 2015 δεν φορολογηθούν το 2015 , θα φορολογηθούν τα 400€ το 2016 που εισπράχθηκαν και τα 200€ το 2017.
 3. Τέλος, τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
  Κωδικοί 125-126 στον πίνακα 4Δ2

Κ.Φ.Ε – Ν.4172/2013 Άρθρο 39 παρ. 4.
Τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 8. Τα μη εισπραχθέντα εισοδήματα δηλώνονται σε ειδικό κωδικό ανείσπρακτων εισοδημάτων από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πατήστε εδώ για να δείτε αναλυτικά το Πρόγραμμα

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 24
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016