Δευτέρα, 15 Μάιος 2017 12:04

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

Το Σάββατο 13 ΜΑΪΟΥ 2017, πραγματοποιήθηκε ομιλία- παρουσίαση σε στρατιωτικούς όλων των όπλων, για θέματα ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, καθώς και των μελών των οικογενειών τους.

Η ομιλία κρίθηκε εξόχως επιτυχημένη και πλήρως επιμορφωτική και ενημερωτική, καθώς έγινε ξεκάθαρο σε όλους τους παρευρισκομένους η χρησιμότητα και η τεράστια βοήθεια και υπηρεσία που είναι σε θέση να προσφέρει η κατοχή ενός ασφαλιστηρίου συμβολαίου ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Επίσης υπήρξε εξαιρετική ικανοποίηση, μετά από την παρουσίαση του ατομικού ή οικογενειακού προγράμματος ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, διά του οποίου θωρακίζεται και προστατεύεται πλήρως ο στρατιωτικός στην ιδιωτική του ζωή καθώς και οι δραστηριότητες της οικογένειας του!

Ο κ. Κυριάκος Πράττος, καθώς η ομάδα του γραφείου του έχουν την τιμή να λαμβάνουν σε τακτική βάση προσκλήσεις από πλήθος επαγγελματιών και ενώσεων για ενημέρωση πάνω σε θέματα ασφάλισης ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

Μία εκ των ενημερώσεων αυτών πραγματοποιήθηκε στις 13 ΜΑΪΟΥ 2017, σε στρατιωτικούς και των τριών όπλων, και αναπτύχθηκαν ζητήματα ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ που αφορά την προστασία της υπηρεσιακής τους ζωής, καθώς και άξονες ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ της προσωπικής τους ζωής και των οικογενειών τους!

Έγινε εκτενής ανάπτυξη όλων των καλύψεων του ειδικού προγράμματος που αφορά τους ενστόλους και των παροχών, μερικές από τις οποίες είναι :

 1. Η Νομική Προστασία των εργασιακών διαφορών.
  Περιλαμβάνει αναφορές υπηρεσιακές και μη, θέματα προαγωγών και κρίσεων, αποζημιώσεις από ατύχημα κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, μεταθέσεις, μετατάξεις, κρίσεις, προαγωγές, αναιτιολόγητη απόλυση, απόλυση με αργία, Ε.Δ.Ε., δικαιώματα αδειών, νυχτερινών- εξαιρέσιμων αργιών και ασκήσεων, θέματα συνυπηρέτησης, ακύρωση πειθαρχικών ποινών.
 2. Ποινική – Πειθαρχική Νομική Προστασία.
  Η ασφαλιστική κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και των πειθαρχικών συμβουλίων όταν κατηγορούνται για εξ΄αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Η κάλυψη ισχύει και τα ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και για την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί του υπηρεσιακού οχήματος.
 3. Υποβολή μήνυσης.
  Η ασφαλιστική κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο για υποβολή
  μήνυσης στις περιπτώσεις χειροδικίας, εξύβρισης, ψευδούς καταμήνυσης,
  που έχουν σχέση με την επαγγελματική δραστηριότητα.

Βλέπε Πρόγραμμα Στρατιωτικών

Επίσης έγινε αναφορά και για την Νομική Προστασία της οικογένειας των αλλά και αυτών των ίδιων στην προσωπική τους ζωή.

Μερικές από τις διαφορές που καλύπτουν τα ατομικά ή οικογενειακά προγράμματα είναι:

 • Διαφορές από συμβάσεις της καθημερινής ζωής, όπως αγορές. Πωλήσεις, επισκευές, δάνεια, ιδιωτικά γραμμάτια κτλ.
 • Όταν ο ασφαλισμένος ή τα μέλη της οικογένειας του πρέπει να υπερασπιστούν τον εαυτό τους στα ποινικά δικαστήρια για εξ΄αμελείας παραβάσεις ποινικών, αστυνομικών και υγειονομικών διατάξεων.
 • Όταν προκύψουν διαφορές του ασφαλισμένου ή των οικογενειών τους με τον εργοδότη τους, είτε αυτές αφορούν διεκδίκηση είτε απόκρουση απαιτήσεων.
 • Όταν ο ασφαλισμένος διεκδικεί αποζημίωση από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική του εταιρία για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημίες.
 • Όταν χρειάζεται η συμβουλή ενός δικηγόρου για υποθέσεις οικογενειακού ή κληρονομικού δικαίου, καθώς και εκούσιας δικαιοδοσίας.
 • Στις μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας του ασφαλισμένου.
 • Όταν ο ασφαλισμένος θελήσει μετά το ατύχημα να διεκδικήσει από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική εταιρία αποζημίωση για επισκευή του αυτοκινήτου, μείωση αξίας , ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα, ψυχική οδύνη κτλ.
 • Όταν ο ασφαλισμένος κατηγορείται για εξ΄αμελείας παράβαση ποινικών ή τροχαίων διατάξεων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων.
 • Στις διαφορές με την ασφαλιστική εταιρία από ασφαλιστήρια συμβόλαια μικτής, κλοπής, πυρός κτλ.

Βλέπε Οικογενειακά Προγράμματα